İlhan Yiğit

Of Counsel Danışman - Avukat

Istanbul

E-Mail iyigit@arslan.av.tr

Dr. İlhan Yiğit, lisans eğitimini 2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Dr. İlhan Yiğit’in yüksek lisans tezinin başlığı “Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar” ve doktora tezinin başlığı “Rekabet İhlâllerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu”dur. Dr. İlhan Yiğit’in her iki tezi de kitap olarak ayrıca yayımlanmıştır. Ayrıca pek çok hakemli ve hakemsiz dergide yayımlanmış makaleleri mevcuttur.

Dr. İlhan Yiğit, özellikle şirketler hukuku, rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hukuku alanları başta olmak üzere birçok yerli ve çokuluslu firmayı temsil etmektedir. 2003 yılından beri önde gelen hukuk büroları ve şirketlere baş hukuk danışmanı olarak hizmeti sunmaktadır.